Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll
Gungställning
Äventyrets innergård
Äventyrets innergård
Uteleksaker
Uteleksakerna är lastade
Uteleksaker
Träklossar och småbilar
Det här byggde vi på morrgonen
Inneleksaker
Ritade barnteckningar
Barnkonst

Äventyret

Förskolan Äventyret finns i gamla Gustavsbergsskolans lokaler vid Drevstagatan inte långt från Södermalmsskolan F-9.

Förskolan består av fyra avdelningar: Stjärnan, Droppen, Trädet och den nyöppnande avdelningen Fjärilen. På Stjärnan vistas de allra yngsta barnen, mellanbarnen vistas på Droppen och på Trädet vistas våra äldsta barn. Äventyret har cirka 70 barn och här arbetar cirka 15 pedagoger, både förskollärare och barnskötare.

Äventyret ligger mitt i ett villaområde och har många lekplatser och utflyktsmål i sin närhet, som används flitigt. Det finns en stor och varierad gård som inbjuder till lek. Inomhusmiljön är utformad efter barnen behov och önskemål och erbjuder en rad olika aktiviteter som till exempel rörelse, bygg och konstruktion och kreativa möten i ateljén. Förskolan arbetar utifrån tre grundstenar som är: trygghet, glädje och lek.

Vår förskola är en mångkulturell mötesplats som genomsyras av barns inflytande, kamratskap, kreativitet, lust samt utmaningar. I en tillåtande lekmiljö blir olikheter en tillgång.

Droppen

0550-881 30

Stjärnan

0550-881 73

Trädet

0550-881 37

Fjärlinen

0550-869 50

 

Förskolan Äventyret: Drevstagatan 28