Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Att läsa på Komvux

Vad är vuxenutbildning i kommunal regi?

Kristinehamns vuxenutbildning erbjuder följande utbud:

Kurser inom grundläggande vuxenutbildning, vilket motsvarar grundskolans årskurser 7-9.

Gymnasiekurser för dig som vill uppnå slutbetyg/gymnasieexamen alternativt komplettera inför vidare studier.

Yrkeskurser inom vård.

Yh, Yrkeshögskoleutbildning till Vårdadministratör- medicinsk sekreterare.

Särskild undervisning för vuxna, Särvux, vänder sig till dig som gått yrkesträning eller gymnasiesärskola.

Svenska för invandrare, SFI, riktar sig till dig som inte har svenska som hemspråk och som saknar grundläggande kunskaper i svenska.

Hur läser jag?

Beroende på vald utbildning kan du läsa: hel- eller deltid, dagtid, distansstudier eller en kombination av dessa.

Dessutom kan du läsa kurser hos olika utbildningsanordnare parallellt.

Om du väljer att läsa på heltid bör du räkna med minst 40 timmars arbetsvecka även om du inte har lika många timmar på schemat. Stor tid ägnas åt självstudier.

Hur går antagningen till?

Om det finns fler sökande än platser till kurser och sammanhållna utbildningar så sker urval bland de sökande. Dina förkunskaper, din studieplanering och särskilda skäl bedöms. Därför är det viktigt att du fyller i ansökningsblanketten fullständigt.

När du antagits får du ett antagningsbesked och en kallelse.

Du som hamnar på reservplats får också besked om detta.

Kursstart

Kurser och sammanhållna utbildningar startar om det finns tillräckligt många sökande och under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Läromedel

Undervisningen är kostnadsfri men du får själv betala dina läroböcker och övrigt undervisningsmaterial.

Planerar du att söka till högskolan?

För att söka till högskolan måste du uppfylla kraven för grundläggande och särskild behörighet. Kraven för grundläggande behörighet är desamma för alla högskoleutbildningar. Kraven för särskild behörighet varierar däremot beroende på vilken utbildning du tänker söka.
Kontrollera vad som gäller för den utbildning du tänker söka.

Hur får jag mer information?

Ta kontakt med studie- och yrkesvägledare Göran Andersson, 0550-874 08.

Vuxenutbildningen har sin expedition på Brogårdsgymnasiet med öppetiderna:
måndag - fredag kl 09.00-12.00, 13.00-15.00.

Välkommen!