Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Ansökan, kö & avgifter

Ny maxtaxa påverkar avgiften för barnomsorg

Riksdagen har beslutat att inkomsttaket för maxtaxa ska relateras till ett index. Det innebär att de högsta avgifterna ökar om index ökar.

Från och med 1 januari 2018 höjs den högsta avgiftsgrundande inkomsten från 45 390 kronor per månad till 46 080  kronor per månad. Detta innebär som mest en ökning av barnomsorgsavgiften med 69 kronor per månad och barn.

Efter 1 januari höjs den högsta avgiften för barn i förskola från 1362 kronor per månad till 1382 kronor per månad. För barn i fritidshem höjs den högsta avgiften från 908 kronor per månad till 922 kronor per månad.

Maxtaxa förskolebarn 1 =  1.382:-, barn 2 =  922:-, barn 3 = 460:-. Maxtaxa fritidshem barn 1 = 922:-, barn 2 = 460:-. Fritidsklubb 0.8% =  maxtaxa 369:- 

Hur gör jag när jag vill ansöka om plats i förskola eller familjedaghem för mitt barn?

Du har möjlighet att söka antingen via e-tjänst eller via blankett. Klicka på länken till höger på sidan för att komma till våra e-tjänster och blanketter som rör barnomsorg. På den sidan finns även blanketter för att anmäla schema, ändra inkomstuppgift med mera.

Har du frågor om ansökan till förskola/pedagogisk omsorg eller vill veta hur du ligger till i barnomsorgskön kan du ta kontakt med biträdande skoladministratör Helén Svensson tel 88 143, tisdagar kl 09.00-11.00 och torsdagar kl 13.00-15.00.

Hur gör jag när jag vill söka plats på fristående förskola?

De fristående förskolorna Sjöängen och Gläntan har egna köer, vänd dig direkt till Sjöängen eller Gläntan Övriga fristående förskolor ingår kommunens kö.

När kan jag ställa mitt barn i kö? Hur lång tid tar det att få en plats?

Åtta månader innan du önskar plats kan du ställa barnet i kö, men du får tidigast plats från det att ditt barn fyllt ett år. För att få en plats till det datum du önskar måste vi få in din ansökan fyra månader innan, enligt den så kallade fyramånadersgarantin.

Kan jag besöka de förskolor och familjedaghem jag är intresserad av?

Ja, vi tycker det är jättebra att du besöker våra verksamheter. Du vänder dig direkt till den förskola/familjedaghem du är intresserad av. Kontaktuppgifter till oss finns här på kommunens hemsida, klicka in under rubriken Förskolor eller rubriken Familjedaghem i vänstermenyn.

Får jag plats på där jag önskar?

Vi strävar efter att du ska få den förskola du önskar så långt det bara är möjligt. Om vi inte kan erbjuda dig önskad förskola från det datum du vill, så har du möjlighet att stå i kö för överflyttning.

Får jag välja fler alternativ i min ansökan?

Ja, du kan med fördel ange tre alternativ.

När får jag besked om jag fått plats?

Målsättningen är att ge besked så snabbt som möjligt.

Vad ska jag betala för min plats?

Kommunen tillämpar maxtaxa och avgiften beräknas utifrån hushållets sammanlagda inkomst före skatt. Du betalar aldrig mer än 1382 kronor för en plats. Avgiften betalar du 12 månader om året. 

Skolförvaltningen genomför årliga inkomstkontroller hos Skatteverket och jämför då taxerad inkomst mot den inkomst som uppgivits till barnomsorgsadministrationen. Syftet med detta är att rätt avgift ska debiteras respektive hushåll.

Vid årets genomgång framkom differenser som har olika orsaker. Skolförvaltningen har tagit beslut att inte reglera differenserna efter denna kontroll utan istället informera och påminna om vårdnadshavares ansvar inför kommande år.

Som vårdnadshavare är du ansvarig för att

- Alltid anmäla aktuell inkomst till barnomsorgsadministrationen. Barnomsorgsavgiften beräknas på hushållets gemensamma inkomst. Det/de hushåll som behöver barnomsorg betalar för platsen.

- Alltid lämna aktuellt schema till barnomsorgsadministrationen. Schematiden kan påverka barnomsorgsavgiften.

- Alltid meddela aktuellt familjeförhållande till barnomsorgsadministrationen. Avgiften baseras på hushållets gemensamma inkomst oavsett om barnet/barnen är gemensamma eller inte. Verksamheten har informationsansvar gentemot vårdnadshavarna, och behöver därför få vetskap om förändringar i familjeförhållandet för att kunna uppfylla det ansvaret.

Det är alltid vårdnadshavarens ansvar att meddela förändringar till barnomsorgsadministrationen. För att undvika att felaktig avgift tas ut och efterkorrigering måste genomföras uppmanas Du att kontrollera att hushållets uppgifter är korrekta.

Anmälan görs till Kristina Tjärnbro-Lämås, 0550-88 308 eller Rose-Marie Jern, 0550-88345.

Uppdateringar av inkomst och schema kan även göras via e-tjänstfunktionen på kommunens hemsida kristinehamn.se

 Erbjuder kommunen omsorg på obekväm arbetstid?

Ja, vi har barnomsorg kväll, natt och/eller helg på avdelningen Humlan . Här kan man få plats efter särskild prövning. Kontakta förskolechef på Humlan för att få veta mer.

Hur går inskolningen till?

Under inskolningen får ditt barn i sin egen takt lära känna sin nya förskola/familjedaghem, sina nya kompisar och pedagogerna som finns där. Inskolningen anpassas efter varje barn och kan ta olika lång tid. Du som förälder finns oftast med under delar av inskolningen. Hör med den förskola eller det familjedaghem du är intresserad av hur de brukar lägga upp inskolningstiden.

Får mitt barn stöd med sitt modersmål?

Vi kommer att bidra till att barn med annat modersmål får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål. Läs mer under rubriken Modersmål i vänstermenyn.

Mer information

Har du fler frågor är du välkommen att kontakta oss, se kontaktuppgifter till höger på sidan.