Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Allmän förskola för 3-5-åringar

Från höstterminen det år barnet fyller 3 år, erbjuds alla barn plats i förskolan, 15 timmar per vecka (525 timmar per år). Syftet är att barnet ska erbjudas pedagogisk stimulans och gemenskap med andra barn. Den allmänna förskolan är frivillig och gratis.

När nedan kommer några frågor och svar som är vanliga i samband med informationen om den allmänna förskolan.

Måste alla barn som fyllt 3 år börja i den allmänna förskolan?

Nej, det är frivilligt för föräldrarna att låta barnen börja i den allmänna förskolan. Men vi från kommunen har skyldighet att erbjuda alla 3-åringar.

Hur många timmar får barnen gå i den allmänna förskolan?

Platsen omfattar 15 timmar per vecka (525 timmar per år). Verksamheten följer i stort sett grundskolans läsårstider. Vissa variationer kan förekomma. Förskolan avgör hur timmarna fördelas under veckan.

Kommer mitt barn att få skjuts till och från förskolan?

Nej, föräldrarna ansvarar för att barnet följs/skjutsas barn till och från förskolan eller familjedaghemmet (pedagogisk omsorg).

Hur blir det för mitt barn som är hemma och inte har någon barnomsorg?

Barn som är hemma och önskar en plats i den allmänna förskolan erbjuds 15 timmar per vecka, avgiftsfritt. Du behöver dock inte tacka ja till platsen, utan barnet kan fortsätta vara hemma om du vill.

Om du som förälder får behov av barnomsorg utöver de 15 timmar per vecka som ingår i den allmänna förskolan, så ska du anmäla barnet till den kommunala barnomsorgskön. Se mer information under rubriken Ansökan, kö & avgifter i vänstermenyn. Kötiden kan vara upp till maximalt 4 månader. 

Vad gäller för barn som redan går i förskolan?

Barnet får vara kvar och för tid över 15 timmar per vecka reduceras barnomsorgsavgiften med 25 procent.

Vad gäller för mitt barn som har en plats i familjedaghem (pedagogisk omsorg)?

Barnet får vara kvar och för tid över 15 timmar per vecka reduceras barnomsorgsavgiften med 25 procent.

Kan jag behålla platsen för mitt barn i familjedaghem och utöver detta få en plats i ”allmän förskola”?

Det går bra, men skjutsen till och från den ”allmänna förskolan” ordnar i så fall föräldrarna.