Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Aktuellt

 

Upprop för gymnasieelever 

 

Förstaårselever som läser följande program på Brogårdsgymnasiet ska vara i aulan klockan 10.00 den 15 augusti. 

- Ekonomiprogrammet

- El- och energiprogrammet

- Estetiska programmet

- Handels- och administrationsprogrammet

- Naturvetenskapsprogrammet

- Samhällsvetenskapsprogrammet

- Teknikprogrammet

Årskurs 2 & 3 träffas samma dag klockan 10.00 i hemklassrummen.

 

Förstaårselever som läser följande program på Presterudsgymnasiet ska vara i matsalen klockan 10.00 den 15 augusti. 

- Fordon- och transportprogrammet

- Industritekniska programmet

- Vård- och omsorgsprogrammet

- Gymnasiesärskolan

Årskurs 2-3 träffas samma dag klockan 10.00 i hemklassrummen. 

 

Ska du läsa första året på Introduktionsprogrammet (IM)ska du vara i matsalen på Presterud klockan 11.00 den 15 augusti.  

Årskurs 2-4 träffas samma dag klockan 10.00 i rasthallen, IM östra byggnaden på Presterud.

Alla som läser IM-språk, oavsett årskurs, träffas klockan 09.00 i matsalen på Presterud.