Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll
Elev mekar med bil
Elev mekar med bil
Elev jobbar framför datorn
Elevarbete på Gymnasiesärskolan
Elev arbetar med svetsen
Svetsning

Gymnasiesärskolan

Under 2017 finns det möjlighet att söka tre olika gymnasiesärskoleprogram i Kristinehamn:

  • Administration, handel & varuhantering

  • Fordonsvård och godshantering

  • Hantverk och produktion

Gymnasiesärskolan i Kristinehamn finns idag på Presterudsgymnasiet.

Samtliga praktiska program nyttjar lokaler samt lärarkompetens från de nationella programmen.

Fyraårsprogrammens mål

Individuell studieplan

Till varje elev utformas en individuell studieplan där mål sätts upp utifrån kursmålen och elevens förmåga att uppnå målen. Vi uppdaterar detta studiedokument en gång per termin och det fungerar som ett underlag vid utvecklingssamtalen samt vid mentorsamtalen.

Praktik inom fyraårsprogrammen (APL)

Den arbetsplatsförlagda lärandet på programmet består av minst 22 veckor utlagda på 4 år. Praktikplats och tid anpassas efter varje enskild elev.

Betyg och omdömen

Betyg ges efter en 4-årig avslutad utbildning, samt efter avslutad kurs. 

Gymnasiesärskolebevis
Alla påbörjade kurser ska finnas dokumenterade i gymnasiesärskolebeviset, både de som eleven avslutat och fått betyg i och de som eleven inte fått betyg i. För de elever som fullföljt ett fullständigt nationellt program bör det framgå att eleven har uppnått alla de 2500 gymnasiesärskolepoäng som en fullständig utbildning består av.

Gymnasiesärskolearbete
Gymnasiesärskolearbetet kan ses som ett kvitto på att eleven är förberedd för arbete inom ett visst yrkesområde.