Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Miljöfarlig verksamhet

Med miljöfarlig verksamhet menas, enligt miljöbalken, alla verksamheter eller åtgärder som kan medföra risk för människors hälsa eller miljön. Exempel på sådana verksamheter är industrier, metallbearbetning, ytbehandling, biltvättar, sågverk, förbränningsanläggningar, lantbruk, skjutbanor, vindkraftverk och täkter.

Miljöfarlig verksamhet kan också vara åtgärder till exempel sanering av förorenade områden eller muddring.

Vi på miljö och hälsa bedriver tillsyn på den här typen av verksamheter och kommer ut på inspektioner regelbundet då vi bland annat tittar på:

Anmälningspliktiga verksamheter

Vissa verksamheter är anmälningspliktiga enligt miljöbalken. Anmälan ska göras till miljö och hälsa minst sex veckor innan verksamheten startar. Blankett hittar du via länken här till höger. Är du osäker på om din verksamhet kräver anmälan, vänligen kontakta oss på miljö och hälsa för rådgivning.

Tänk också på att det kan krävas bygglov eller bygganmälan om du planerar att bygga nytt eller ändra i en befintlig byggnad. Information om bygglovsfrågor hittar du här.

Avgifter och taxor

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Mer om detta hittar du här.