Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Märkningen av kemiska produkter kommer att ses över

Märkningen av kemiska produkter i handeln kommer att ses över i början av 2018

Efter den 1 juni 2017 måste kemiska produkter i handeln vara märkta enligt reglerna i EU:s CLP-förordning. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen kommer i början av året att se om dessa regler följs genom att kontrollera märkning och förpackningar av kemiska produkter i lokala butiker.

CLP står för engelskans "Classification, Labelling and Packaging" (klassificering, märkning och förpackning) och CLP-förordningen innehåller regler för farlighetsklassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter. Från den 1 juni 2017 ska alla kemiska produkter som säljs vara klassificerade, förpackade och märkta enligt reglerna i CLP-förordningen. Produkter med märkning enligt äldre regler, det vill säga de orangea farosymbolerna, får därefter inte finnas till försäljning. CLP-märkningen känner man lätt igen på de nya symbolerna (faropiktogrammen) som har vit bakgrund med röd ram. 

                                  

Hela distributionskedjan, det vill säga tillverkare, importörer, distributörer och återförsäljare, ansvarar för att produkterna är rätt märkta enligt CLP-förordningen och att märkningen är på svenska. Det finns även förpackningsregler i förordningen som är viktiga att känna till för butikerna, till exempel när en förpackning ska vara försedd med barnskyddande förslutning eller kännbar varningsmärkning.

Kemiska produkter som används på arbetsplatser behöver inte märkas om förrän senast den 1 juni 2019. Produkter hemma hos privatpersoner behöver inte märkas om så länge de används för privat bruk och inte säljs vidare.

Under tillsynen kommer följande att kontrolleras:
• Att alla kemiska produkter som kräver faromärkning är märkta enligt CLP-förordningen.
• Att faromärkningen är på svenska.
• Att barnskyddande förslutning och kännbar varningsmärkning finns på de produkter där det krävs.

De butiker som ska besökas kommer att kontaktas av miljö- och hälsoskyddsavdelningen under januari månad för bokning av tillsynsbesök.

För mer information, kontakta gärna våra miljö- och hälsoskyddsinspektörer Therese och Lina:

Therese Alstad, 0550-858 42
Lina Ojala Serrander, 0550-882 64

Alla nyheter - Näringsliv & arbete

  • fre, 2018-01-26

    Märkningen av kemiska produkter i handeln kommer att ses över i början av 2018

    Efter den 1 juni 2017 måste kemiska produkter i handeln vara märkta enligt reglerna i EU:s CLP-förordning. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen kommer i början av året att se om dessa regler följs genom att kontrollera märkning och förpackningar av kemiska produkter i lokala butiker.

  • tors, 2017-11-16

    Kristinehamns företag visar den bästa tillväxten i Värmland! Det visar årets mätning Bästa Tillväxt.