Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Aktuella & kommande upphandlingar

Kristinehamns kommun upphandlar varor och tjänster för cirka 300 miljoner kronor per år till kommunens förvaltningar. Våra upphandlingar görs i enlighet med Lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU), övrig lagstiftning på området och kommunens upphandlingspolicy och riktlinjer.

Upphandlingar som pågår just nu

Alla våra upphandlingar annonseras via länken nedan.

Klicka här för att se aktuella upphandlingar i Kristinehamns kommun

Planerade upphandlingar, hösten 2017 och våren 2018

 

• Korttidshyra av fordon

• Brandskyddsutrustning

• Fastighetsunderhåll

• Servrar och lagring samt näraliggande produkter

• PC & Läsplattor

• Anläggningsarbeten

• Parkering, övervakning

• Vassröjning

• Grus- och sten material

• Hyllsystem till biblioteket

• Omhändertagande av farligt avfall

• Förbränning av hushållsavfall + transport av hushållsavfall

• Mottagning + transport av tryckimpregnerat trä

• IT-plattform

• Sannakajen-Byggentreprenad

• Vinterväghållning och snöröjning, säsongen 2018/2019

• Sopbilar till renhållningen

• Diverse fordon (minibussar, skåpbilar)

• Torgen Kristinehamn. Totalkonsultuppdrag och sen byggentreprenad

• Svängbron. Byggentreprenad