Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Näringsliv & arbete

På dessa sidor hittar du viktig information för dig som är eller vill bli företagare i Kristinehamn – det handlar till exempel om upphandlingar, regler och tillstånd.

Vill du etablera företag i Kristinehamn?

Ansvaret för att utveckla näringslivet i Kristinehamn ligger hos Näringslivssamverkan, som drivs i samarbete mellan kommunen och näringslivets organisationer. Ta kontakt direkt med Näringslivssamverkan om du har frågor om att starta eller driva företag i Kristinehamn.

Gå till Näringslivssamverkans webbplats

På verksamt.se finns också mer information för dig som vill etablera företag i Värmland

Till samtliga företag i Kristinehamn: Total uppdatering av kommunens tillgänglighetsguide

År 2006-2008 startade arbetet upp med att kartlägga tillgängligheten i all offentlig miljö i Kristinehamns kommun, för personer med funktionsnedsättning. Resultatet av inventeringsarbetet redovisades i en ”Tillgänglighetsguide” som sedan 2008 finns på kommunens hemsida under fliken ”Stöd och omsorg” och sedan ”Funktionshinder”. I Tillgänglighetsguiden redovisas i vilken utsträckning den inventerade offentliga miljön är tillgänglig. Detta redovisas med symboler och text.

Där presenteras även öppettider, telefonnummer, adress m.m. Det är alltså bra reklam att ha en tillgänglig miljö och komma med i Tillgänglighetsguiden.

Det är nu dags att uppdatera guiden. Det kommer att ske genom personliga besök av Heidi Juliusson som kommer att inventera tillgängligheten i Era verksamhetslokaler och miljöer. Hon kommer att påbörja inventeringsarbetet under senare delen av februari månad. Med denna skrivning vill vi förbereda Er på hennes besök.

För mer information och eventuella frågor kontakta handikappkonsulent Kenneth Henningsson teleffon 0550-858 91 eller e-post kenneth.henningsson@kristinehamn.se