Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

The Wood Region

Syftet med förstudien är att ta fram underlag inför en ansökan av genomförande till Europeiska regionala utvecklingsfonden. Genomförandeprojektets mål är att etablera ett innovationscenter inom trä och trämekanisk tillverkning. Centrat ska bidra till att öka företagens konkurrensförmåga och hjälpa dem ta fram nya innovativa varor och tjänster som introduceras på marknaden och på så vis skapa fler arbetstillfällen i regionen

Projektägare: Torsbys kommun

Europeiska regionalfonden (ERUF)
Insatsområde 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation

Projekttid: 2015-09-01 – 2016-05-31

Total budget för förstudien är: 800 000 kronor varav 400 000 kronor är EU-medel

Kontaktperson: Madelen Richardsson

Tel: 0550-85866

E-post: madelen.richardsson@naringslivssamverkan.se