Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Kommunens vision

Kristinehamn 2030 – den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen

Vänlig

Här lever vi välkomnande och nära varandra. En genuin känsla av omtanke och medvetenhet genomsyrar vårt samhälle och inspirerar alla, från unga till seniorer. Hos oss kan du utveckla dig själv och få kvalité i livets alla skeden oavsett var du bor, jobbar eller studerar. Vi uppskattar mångfald och har en internationell prägel genom turister, företag och boende som trivs hos oss.

Nyskapande

Vårt livskraftiga och kreativa näringsliv bär vidare våra traditioner genom att skapa framtidens innovationer. I våra skolor får alla chansen att växa och använda sina kvalitéer. 
Vi växer med medvetenhet och skapar tillsammans hållbara livsmiljöer. 
Vi vågar och vi syns - Kristinehamn är evenemangskommunen där kultur, idrott och matupplevelser möts.

Skärgårdskommun

Här lever du nära vatten och har möjlighet till Sveriges bästa vardagsliv.
Vår stad, skärgård och landsbygd bjuder på spontana mötesplatser för rekreation och upplevelser. Från vår idylliska stadskärna tar du dig enkelt till skärgården där Vänern och vår moderna hamn är ett självklart nav för både logistik och båtliv.

Fem prioriterade områden

Nästa steg i arbetet med visionen är att ta fram mål kopplade till visionen. Målen är kategoriserade i fem prioriterade områden:

  • Vardagsliv – miljö, boende, fritid, kultur

  • Välfärd - vård, utbildning och omsorg

  • Näringsliv – företagande, arbete och hållbar tillväxt

  • Infrastruktur - logistik och kommunikation

  • En välskött kommun – ekonomi, medarbetare och tillgångar

Inom varje område ska fem övergripande perspektiv vävas in: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, inkludering, jämställdhet, tillgänglighet och trygghet.

Visionen är ett resultat av en gedigen medborgardialog som hållits hösten 2015. Här kan du se hela resultatet från medborgardialogen.