Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll
Fairtradechallengedagen
Fairtradechallengedagen
Kristinehamns kommun är en Fairtrade City sedan 2012

Vi är en Fairtrade City

Kristinehamns kommun är en diplomerad Fairtrade City. Detta är en diplomering, från Fairtrade Sverige, till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Fairtrade är en oberoende produktmärkning som bidrar till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer. Diplomeringen riktar sig till hela samhället och innebär att Kristinehamn lever upp till kriterier som rör etisk upphandling i kommunen, ett aktivt informationsarbete samt ett utbud av ett utbud av etiskt märkta produkter i butiker och på arbetsplatser.

I Kristinehamns kommun tycker vi att det är viktigt att arbeta med frågor som etisk konsumtion och rättvis handel och vi arbetar för att kommunen ska vara ett föredöme i dessa frågor. Vi strävar hela tiden efter att bli bättre vilket underlättar när kommunen, näringslivet, föreningslivet och civilsamhället samarbetar och håller frågan om etisk konsumtion och rättvis handel aktuell.

Arbetet med Fairtrade City Kristinehamn leds av en styrgrupp som ansvarar för kontroll och rapportering till Fairtrade Sverige och ansöker om förnyad status som Fairtrade City. Samverkan och samarbete är nyckelord i ett effektivt och lyckosamt arbete och vi arbetar aktivt för att ha en styrgrupp med bred förankring bland olika aktörer i kommunen.

Kristinehamns Fair Trade City styrgrupp består av representanter från kommunen, närinslivet och Svenska Kyrkan.

 

Styrgruppens ansvar och funktion:

• Styrgruppen säkerställer fortsatt stöd för att uppnå Fairtrade City-status och för att kontrollera att kriterierna efterlevs
• Styrgruppen bör spegla en samhällelig mångfald med representanter från till exempel ideell sektor, företag, politiker och kommunala tjänstepersoner
• Styrgruppen ska ha en samordnare/kontaktperson som är länken mellan Fairtrade Sverige och styrgruppen

Kommunens ansvar för Fairtrade City:

• Kommunen ska kunna erbjuda Fairtrade-märkta produkter inom kommunens avtal för så många produkter som möjligt
• Stadshuset eller motsvarande funktion ska konsumera Fairtrade-märkta produkter
• Kommunen ska anta en målsättning för den offentliga etiska konsumtionen
• Kommunfullmäktige, alternativt kommunstyrelsen, beslutar att se över hur kommunen kan ta ytterligare steg för att agera som etisk konsument i alla sina inköp