Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Verksamt Värmland

Digitalisering och användardriven utveckling av det entreprenörstödjande systemet

Projektets övergripande mål är att i samverkan med små och medelstora företag öka kundnyttan i det företagsstödjande systemet, genom utveckling av en digital plattform och informations och kommunikationsteknik. Projektet har fyra delmål:

•Öka antalet besökare till den regionala sidan Verksamt Värmland

•De entreprenörer som hittar till Verksamt Värmland ska uppleva att de fått rätt hjälp

•De entreprenörer som hittar till Verksamt Värmland ska uppleva att de fått rätt hjälp i tid

•Säkerställa en långsiktig plan för fortsatt drift av Verksamt Värmland utanför Region Värmlands organisation

Projektägare: Region Värmland

Europeiska regionalfonden (ERUF)
Insatsområde 2. Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik

Projekttid: 2016-01-01 - 2018-12-31

Total budget för projektet: ca 9,2 miljoner kronor varav ca 4,6 miljoner kronor är EU-medel

Kontaktperson: Madelen Richardsson

Tel: 0550-85866

E-post: madelen.richardsson@naringslivssamverkan.se