Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Vem kan bli god man eller förvaltare?

Den som utses till god man eller förvaltare ska enligt lagen vara en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna. Den som är minderårig eller som själv har förvaltare får inte vara god man eller förvaltare.
Eftersom uppdragen kan omfatta så vitt skilda uppgifter är det av värde att ha bredd i kunskap och erfarenhet. Det är viktigt att vara noggrann och lyhörd för sin huvudmans behov. Eftersom huvudmannen ofta inte kan framföra sina önskemål får ställföreträdaren föra sin huvudmans talan i kontakter med myndigheter och personal på vårdinrättningar mm.

Överförmyndarnämnden gör en kontroll av lämpligheten innan någon föreslås eller förordnas som god man eller förvaltare.

Är du intresserad?

För närvarande finns ett det stort behov av gode män och förvaltare för personer med neuropsykiatriska sjukdomar och/eller missbruk. Vi söker personer med kunskap inom dessa områden och kännedom om aktuell lagstiftning som SoL och LSS.

Vi söker även gode män och förvaltare för övriga godmans- och förvaltarskapsärenden. Vill du ge en hjälpande hand?

Vill du få mer information är du välkommen att kontakta överförmyndarkansliet.

Intresseanmälan för att bli god man eller förvaltare finns under blanketter för överförmyndarverksamhet.