Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Vänorter

Kristinehamn har vänorter i Norge, Finland, Estland och Polen. Samarbetet mellan kommunen och vänorterna handlar om att utbyta idéer om kommunal utveckling samt hitta samverkansformer i olika projektsammanhang för att lösa gemensamma problem. Dessutom finns möjlighet till strategiska kontakter och ungdomsutbyten mellan olika länder.

Kristinehamns vänorter är:

Farsund, Norge
Samverkan inom fritid, kultur, ungdom med mera. Vänort sedan 1945.

Seinäjoki, Finland
Samverkan inom fritid, kultur, ungdom med mera. Vänort sedan 1945.

Rautavaara, Finland
Samverkan inom fritid, kultur, ungdom med mera. Vänort sedan 1971.

Elva, Estland
Samverkan inom fritid, idrott, kultur, ungdom samt kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Vänort sedan 1992.

Brodnica, Polen
Allmän samverkan utan fokus på särskilda områden. Vänort sedan 2003.