Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Värmlands unga

Projektets syfte är att förebygga skolavhopp och utanförskap bland unga kvinnor och män, 15-24 år, i Värmland.

Målet är att höja kvaliteten inom grund och gymnasieskolan så att fler unga erhåller behörighet till gymnasiet, gymnasieexamen och bättre förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden.

Projektet kommer att samverka med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget i Värmland och Samordningsförbunden.

Projektägare: Karlstads kommun

Europeiska socialfonden (Esf)
Programområde 2: Ökade övergångar till arbete

Projekttid: 2016–2019  

Total budget för projektet: ca 42,6 miljoner kronor varav ca 19,7 miljoner kronor kronor är EU-medel

Medfinansiering från Kristinehamns kommun: 1 miljon kronor i arbetad tid

Kontaktperson: Jan Larsson

Tel 0550-88271

E-post: jan.larsson@kristinehamn.se