Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Värmlands framtid

Värmlands framtid är ett länsövergripande EU-projekt som kraftsamlar länets alla kommuner för att minska arbetslösheten och utanförskapet bland unga.

Delprojekt Kristinehamn:
Värmlands framtids delprojekt i Kristinehamn är en utveckling av samverkansprojektet ”En väg in”.

Värmlands framtid är till för personer som är mellan 16-24 år som varken arbetar eller studerar. Via projekt ska ungdomar och unga vuxna hjälpas att hitta ett sätt att komma vidare, helt utifrån sina individuella behov. Det kan handla om att komma igång i studier, ha praktik, vägledning inför studier/arbete, stödsamtal, hjälp i kontakten med myndigheter eller att delta på någon aktivitet (tex studiebesök, friskvård, social träning, Skapande verkstad, körkortsteori) i grupp eller enskilt.

Projektägare: Karlstads kommun

Europeiska socialfonden (ESF)
Programområde 3: Särskild utlysning för att sänka arbetslösheten. Vänder sig till ungdomar som varken arbetar eller studerar

Projekttid: 2015–2017

Total budget för projektet: ca 52,6 miljoner kronor varav 35,2 är EU-medel

Medfinansiering från Kristinehamns kommun: ca 1,3 miljoner kronor i arbetad tid

Kontaktperson: Veronica Andersson

Tel 0550-88313

E-post: veronica.andersson@kristinehamn.se