Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Trygghet

Trygghet, inte minst när det gäller situationen för barn och äldre, är ett viktigt kvalitetsmått i undersökningen "Kommunens kvalitet i korthet".

Här nedanför hittar du Kristinehamns kommuns resultat i Kommunens kvalitet i korthet 2014, 2013 samt 2012.

Vad betyder färgerna?

För 2014 har grön, gul och röd markering gjorts beroende på kommunens resultat. Grön markering innebär att Kristinehamns kommun tillhör den bästa fjärdedelen av kommunerna gällande denna fråga, gul markering att kommunen har ett medelresultat (bland de 50 procent i mitten) och röd markering att kommunen tillhör den sämsta fjärdedelen. 

Fråga

Kristinehamns resultat 2014

Kristinehamns resultat 2013

Kristinehamns resultat 2012

9. Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen? 56 (antal poäng av 100 möjliga)

56 (antal poäng av 100 möjliga)

56 (antal poäng av 100 möjliga)

10. Hur många olika vårdare besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagarsperiod? 18 vårdare Deltog inte i mätningen Deltog inte i mätningen
11. Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor enligt planering?

5,5 barn
/personal

5,4 barn
/personal

5,2 barn
/personal

12. Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor i verkligheten?

Deltog inte i mätningen

Deltog inte i mätningen

Deltog inte i mätningen