Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Tillväxt och Lönsamhet – Rådgivning för befintliga företag

Projektet skall tillföra ny metod med ökad proaktivitet och ökat samarbete med kommunerna för att nå fram till väsentligt fler företag med behovsanalys och anpassade erbjudanden. Projektet skall även bidra till nya kompletterande lösningar, som saknas i ordinarie verksamhet och hos andra aktörer.

Syftet med projektet är att väsentligt fler små företag i Värmland skall växa genom relevant tillväxtrådgivning. Projektet Tillväxt och lönsamhet vänder sig till etablerade företag med 5-20 anställda, med tillägg av målgrupperna kvinnor och invandrare. Målgruppen är generell och bransch-ospecifik.

Projektägare: Almi Företagspartner Värmland AB

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)
Insatsområde 3: Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft

Projekttid: 2015-2017

Total budget för projektet: ca 14, 3 miljoner kronor varav ca 6,8 kronor miljoner kronor är EU-medel

Medfinansiering från Kristinehamns kommun: 50 000 kronor

Kontaktperson: Madelen Richardsson

Tel: 0550-85866

E-post: madelen.richardsson@naringslivssamverkan.se