Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Tillgänglighet

Hur tillgänglig kommunens verksamhet är för dig som invånare är en viktig kvalitetsfråga. Det handlar om tillgänglighet via telefon och webbplats, personalens bemötande när du ställer en fråga via telefon, tillgänglighet till bibliotek och badhus samt om plats inom förskola och äldreboende. Här nedanför hittar du Kristinehamns kommuns resultat i Kommunens kvalitet i korthet 2014, 2013 samt 2012.

Vad betyder färgerna?

För 2014 har grön, gul och röd markering gjorts beroende på kommunens resultat. Grön markering innebär att Kristinehamns kommun tillhör den bästa fjärdedelen av kommunerna gällande denna fråga, gul markering att kommunen har ett medelresultat (bland de 50 procent i mitten) och röd markering att kommunen tillhör den sämsta fjärdedelen. 

Fråga

Kristinehamns resultat 2014

Kristinehamns resultat 2013

Kristinehamns resultat 2012

1. Hur stor del av medborgarna som skickar in en enkel e-postfråga får svar inom två arbetsdagar? 78 procent 80 procent 85 procent
2. Hur stor del av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga? 43 procent 35 procent 37 procent
3. Hur stor del av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen? 87 procent 100 procent 90 procent
4. Hur många timmar per vecka har huvudbiblioteket, simhallen och återvinningsstationen öppet utöver tiden
8-17 på vardagar?
53 timmar/
vecka
52 timmar/
vecka
Ny beräkning 2013
5. Hur stor andel av dem som erbjudits plats inom förskoleverksamheten har fått plats på önskat datum? 33 procent 25 procent 43 procent
6. Hur lång är väntetiden för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat datum? 33 dagar 42 dagar 29 dagar
7. Hur lång är väntetiden i snitt för att få plats på ett särskilt boende (äldreboende) från ansökan till erbjudande om plats? 15 dagar Deltog inte i mätningen 19 dagar
8. Hur lång är handläggningstiden i snitt för att få ekonomiskt bistånd vi nybesök? 9 dagar 28 dagar 20 dagar