Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar bland annat för kommunens gator, parker, skog, fastigheter, lokalvård och kosthållning. Nämnden ansvarar även för renhållningsverksamheten som samlar in kommunens hushållsavfall samt kommunens vatten- och avloppshantering.

Tekniska nämnden

Ledamöter
Krister Nyström (S) ordförande
Mats Hane (M) vice ordförande
Anitha Johansson (S)
Gunnar Eriksson (S)
Björn Johansson (V)
Louise Böhm (MP)
Monika Gustavsson (C)
Jan Norin (L)
Ove Bengtsson (KD)

Ersättare
Per Gustafsson (S)
Manfred Wolff (S)
Victor Alverblad (V)
Oscar Askling (MP)
Sonja Höglund (M)
Andreas Larsson (C)
Tommy Gustavsson (L)

 

Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen består av fem avdelningar: gatu- och fritidskontoret, renhållningsavdelningen, VA-avdelningen, kostavdelningen och fastighetsavdelningen. Klicka här för att komma till sidan med information om tekniska förvaltningen.