Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Synpunktshantering

Har du synpunkter på kommunens verksamheter och tjänster? Då vill vi gärna ha reda på det. Dina synpunkter är värdefulla för oss. De hjälper oss att utveckla och förbättra kommunens verksamhet.

Vad är en synpunkt - och vad är inte en synpunkt?

En synpunkt kan vara all form av tyckande om kommunens verksamhet. Det kan till exempel vara beröm, förslag, klagomål eller en fråga (som kräver handläggning). Exempel på frågor som inte är synpunkter är felanmälan, personärenden och myndighetsutövning mot enskild, överklagande enligt lag eller en enklare fråga (till exempel öppettider).

Hur hanteras synpunkten?

En synpunkt som kommer in via webbformuläret registreras och får ett unikt ärendenummer.

De personuppgifter som du lämnar registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål. Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen PUL, klicka på länken till höger på sidan för mer information.  

En lämnad synpunkt blir en allmän handling, vilket innebär att alla som vill har rätt att ta del av vilka synpunkter kommunen har fått in. Du kan självklart välja att vara anonym, men då kan vi inte återkomma till dig med besked om vilka åtgärder som vidtagits.