Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Styrel – vid kortvarig elbrist

Energimyndigheten har utvecklat en ny systematisk metod för planering av frånkoppling av elanvändare vid kortvarig elbrist.
Metoden kallas för Styrel – styrning av el till prioriterade användare och syftar till att i så stor utsträckning som möjligt identifiera och prioritera elanvändare som är viktiga för att samhället ska fungera. Det kan till exempel vara sjukhus, räddningstjänst och elektroniska kommunikationer, men också elanvändare som till exempel ansvarar för att vatten- och avloppssystem ska fungera.
 

El är en färskvara som inte kan lagras storskaligt. Vid varje given tidpunkt produceras det lika mycket el som det förbrukas och det måste alltid vara fullständig balans mellan användning och produktion. Om produktionen inte räcker till får vi elbrist och elsystemet som helhet kan då sluta att fungera. Sådana situationer kan till exempel uppstå då nivåerna i vattenmagasinen är låga, samtidigt som flera kärnkraftsblock är avstängda i kombination med mycket kallt väder. Skulle en sådan situation uppstå kan Svenska Kraftnät (SvK), som en sista åtgärd för att minska elförbrukningen i landet, beordra frånkoppling av delar av elnäten. Detta kallas för manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK) och är en krisåtgärd som vidtas i yttersta nödfall för att undvika att hela elsystemet kollapsar.

Frånkoppling enligt Styrel-planeringen: lägst rangordnade elledningar kopplas bort före elledningar som innehåller samhällsviktiga funktioner.