Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Stoppa spridningen av hiv/aids mm

Antalet personer som lever med HIV ökar sakta men säkert. 2007 var de hela 33 miljoner runt om i världen. Att de lever är ett positivt tecken eftersom det beror på att bromsmedicinerna blir bättre och får större spridning. Det kan man också se på att antalet som dör i AIDS faktiskt minskar från år till år.

Sedan 1996 har antalet som nysmittas av HIV i världen blivit färre för varje år. Minskningen beror till stor del på att man har lyckats bromsa utvecklingen i flera hårt drabbade länder i Latinamerika, Asien och Södra Afrika. Samtidigt ökar antalet nyligen smittade i till exempel Östeuropa och Centralasien.

Ökad tillgång till medicin och preventivmedel

Ett sätt att minska antalet som smittas med HIV är att ge smittade gravida kvinnor medicin för att sjukdomen inte ska överföras till deras barn. Flera länder som till exempel Argentina, Bahamas, Botswana, Ryssland och Thailand har lyckats med att ge nästan alla HIV-smittade blivande mödrar tillgång till mediciner. Resultaten syns i statistiken. Mellan 2005 och 2007 ökade andelen smittade mödrar som medicinerades från 14 till 33 procent i världen. Under samma tid föll antalet nyligen smittade barn från 410 000 till 370 000.

I Rwanda och Zimbabwe, två länder som har drabbats hårt av AIDS-epidemin, har ändrade sexuella vanor lett till att färre smittas. Kondomanvändandet har ökat samtidigt som ungdomar väntar längre med att ha sexuella relationer.

Många dör fortfarande i malaria

Även när det gäller malaria går det åt rätt håll. 2006 dog närmare en miljon människor i sjukdomen, nästan alla i Södra Afrika. Trots att det är en enormt hög siffra finns det ljusglimtar.

I många länder i Afrika söder om Sahara har andelen barn som sover under myggnät impregnerade med insektsmedel ökat lavinartat bara under 2000-talet. I Rwanda ökade antalet från 4 till 56 procent bara mellan 2000 och 2008.

Så påverkar svenska kommuner

Även vi i Sverige kan arbeta för att uppfylla Millenniemålen. Ett sätt är genom kommunala samarbeten och utbyten. Många svenska kommuner samarbetar redan internationellt kring frågor gällande lokal demokrati och kommunal service som ett led i att utveckla välfärden i sin partnerkommun.
Den svenska välfärden bygger på väl fungerande kommunal service och ett lokalt engagemang, vilket är grundläggande för en positiv utveckling i alla samhällen. Därför förutsätter en hållbar lokal utveckling kunskapsutbyte och samarbete mellan kommuner i rika och fattiga delar av världen.   

Kunskapsutbyten gör stor skillnad
 

I arbetet med att nå millenniemål 6 kan svenska kommuner tillsammans med sina utländska partnerkommuner stödja och utveckla det HIV-preventiva arbetet. Båda kommuner kan lära av varandra kring hur man på ett framgångsrikt sätt kan nå ut med information till allmänheten.
 Det är viktigt att öka kunskapen om HIV/Aids, hur man skyddar sig och hur sjukdomen smittar. Men man bör också arbeta med attitydförändringar i samhället mot personer som är HIV-smittade för att undvika utanförskap.   Problematiken i millenniemål 6 påverkar och får effekter även i andra millenniemål inte minst när det gäller fattigdom samt barna- och mödradödlighet. Andra mål som t.ex. utbildning har en direkt positiv effekt på HIV/Aids problematiken.

Fakta Millenniemål 6

Bekämpa hiv/aids, malaria och andra sjukdomar

Delmål 6a: Hejda och minska spridningen av hiv/aids.
Delmål 6b: Uppnå allmän tillgång till behandling för hiv/aids för alla som behöver
Delmål 6c: Hejda och minska förekomsten av malaria och andra stora folksjukdomar.