Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Sök i kommunens diarium

Här kan du söka i Kristinehamns kommuns diarier och läsa ärenden och dokument som är offentliga. Vissa uppgifter om enskilda personer är dolda för att skydda den personliga integriteten enligt Personuppgiftslagen (PUL).

Klicka här för att komma till kommunens diarium

Här kan du läsa mer om hur kommunen hanterar personuppgifter.