Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för vissa av kommunens uppgifter enligt Föräldrabalken, Lagen om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Socialtjänstlagen (SoL).

Socialnämnden ansvarar också för särskilt boende, hemvård och rehabilitering. Nämnden har också ansvar för att ge hälso- och sjukvård upp till sjuksköterskenivå för den som inte själv kan ta sig till en vårdcentral.

Socialnämnden ansvarar vidare för arbetsmarknads- och sysselsättningsfrågor och uppgifter enligt tobakslagen och alkohollagen.

Ledamöter
Lars Nilsson (S) ordförande
Linnéa Kihlström (KD) vice ordförande
Kajsa Adolfsson (S)
Bo Andersson (S)
Carina Johansson (S)
Ginger Johansson (V)
Christina Larsson (MP)
Larsgöran Larsson (M)
Torsten Bergstedt (M)
Johanna Gustavsson (C)
Britt-Mari Johansson (L)

Ersättare
Maria Hilding-Guidom (S)
Camilla Andreasson (S)
Dhuha Al Azzawi (S) 
Johnny Rydehäll (V)
Marianne Bodin (MP) 
Jan Wetterstrand (M)
Ingrid Gustavsson (C)
Ewa Wiklander (L) 
Thomas Bäckman (L)