Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Skyddsum

Skyddsrum får användas till nästan vad som helst: förråd, klubblokal etc. men måste kunna iordningställas till skyddsrum igen inom 2 dygn om regeringen skulle besluta om beredskapslarm.

Det är fastighetsägaren som är skyldig att underhålla skyddsrum och den utrustning som i vissa fall hör till skyddsrummet.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har ett register över alla skyddsrum i Sverige. MSB besiktigar skyddsrum, vilket sker uitfrån senaste kontrolldatum och geografisk belägenhet. Även stickprovskontroller kan förekomma. Det är MSB som beslutar om ett skyddsrum ska avvecklas. Fastighetsägaren kan ansöka om att avveckla hela eller delar av skyddsrum, men det måste då finnas särskilda skäl. Med hänsyn till dagens hotbild byggs för närvarande inga nya skyddsrum.

För dig som vill veta mer om skyddsrum, besök gärna MSB:s hemsida.