Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Skolnämnden

Skolnämnden i Kristinehamn är den nämnd som under kommunfullmäktige har det politiska ansvaret för barn och ungdomar samt det offentliga skolväsendet för vuxna.

Skolnämndens ansvarsområde omfattar:

 Länk till sidan med kallelser, handlingar och protokoll

 Klicka här för att hitta information om Skolförvaltningen