Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Risk- & sårbarhetsanalys

Sveriges kommuner ska enligt lag identifiera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser skulle kunna påverka den egna verksamheten. Resultatet av detta ska sedan sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.

Risk- och sårbarhetsanalyserna har genomförts enligt en metod som benämns ROSA och som är väl anpassad för kommunens verksamheter. Arbetet har letts av kommunens säkerhetssamordnare och genomförts i samarbete med kommunens riskhanteringsgrupp där representanter för olika förvaltningar och verksamheter finns med. 

Kommunen arbetar aktivt med att förebygga risker genom bland annat utbildning, övning och upprättade av handlingsplaner. I detta arbete sker en bred samverkan, dels inom den egna kommunen, men även regionalt och nationellt.