Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

POSOM

Vad är POSOM?

POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer och är en beredskapsgrupp som med kort varsel kan kallas in för att stötta drabbade. POSOM är en del av kommunens samlade beredskap i händelse av olyckor och katastrofer och består av en ledningsgrupp där räddningstjänsten, polisen, kyrkan samt de större förvaltningarna finns representerade. Till sin hjälp har ledningsgruppen sedan ett antal resurspersoner, som jobbar inom kyrkan och kommunens förvaltningar.

Vad gör POSOM?

Det övergripande målet för POSOM är att genom stödinsatser vid olyckor eller katastrofer förebygga psykisk ohälsa för direkt och indirekt drabbade. Viktigt är att i första hand bidra med hjälp till självhjälp så att den drabbade med egen kraft kan gå vidare.
Några exempel på vad POSOM-gruppen kan hjälpa till med:

    • Ge drabbade information om det inträffade, vad som kommer att hända den närmaste tiden och vilken hjälp kommunen kan ge dem. 

    • Förmedla kontakter mellan de drabbade, anhöriga och andra inblandade samt räddningstjänst, landsting, polis och andra POSOM-grupper.

    • Ombesörja de mest primära behoven som till exempel kost, logi, hygien och kläder.

    • Finnas till hands för de inblandade till dess förhållandena bedöms som acceptabla.

 

När larmas POSOM?

Enkelt uttryckt kan man säga att POSOM kallas in när samhällets ordinarie resurser inte räcker till. Det är räddningsledaren på olycksplatsen som avgör om POSOM ska kallas in och inlarmning sker normalt via Bergslagens räddningtjänst.

Resurspersoner

POSOM:s resurspersoner har inte jour, de deltar frivilligt, men eftersom de är så många går det alltid att få tag på tillräckligt med deltagare. För att delta i POSOM krävs att man har ett genuint intresse av att stödja medmänniskor som hamnat i svåra och utsatta situationer. De flesta av resurspersonerna har redan erfarenheter av den här typen av uppgifter genom sitt vardagliga arbete. POSOM arbetar normalt inte direkt på olycksplatsen och hanterar inte omkomna och skadade personer.