Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Porten

Projektet riktar sig till personer mellan 18-61 år som har behov av samordnat stöd från minst två av samordningsförbundet Samspelets parter; Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget i Värmland och Karlstad, Kristinehamn, Grums och Hammarö kommuner.

Projektet ska bland annat utveckla metoder och erbjuda insatser och aktiviteter i syfte att deltagarna ska finna, få och behålla ett arbete samt fungera nätverksbyggande för kvalitetssäkrade praktikplatser.

Projektägare: Samordningsförbundet Samspelet

Europeiska socialfonden (Esf)
Programområde 2: Ökade övergångar till arbete

Projekttid: 2015–2019 

Total budget för projektet: ca 23 miljoner kronor varav ca 9,1 miljoner kronor kronor är EU-medel

Medfinansiering från Kristinehamns kommun: 725 000 kronor i arbetad tid och försörjningsstöd

Kontaktperson: Veronica Andersson

Tel 0550-88313

E-post: veronica.andersson@kristinehamn.se