Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

På väg

Projektets syfte är att tillämpa och utveckla metoder för att öka övergången till studier och arbete samt arbetsmarknadspolitiska program för utlandsfödda kvinnor, 15-64 år, med låg utbildning och/eller liten arbetslivserfarenhet och att öka anställningsbarhet och minskad långtidsarbetslöshet hos målgruppen .

Projektet är ett metodutvecklingsprojekt och handlar dels om att ta fram ny metodik och dels om att prova beprövad metodik i nya kombinationer. Utgångspunkten är att en väl sammansatt kombination av metoder och stort deltagarinflytande och samverkan med civilsamhälle och näringsliv ska öka målgruppens beredskap för arbetsmarknaden. Metodiken ska sedan kunna implementeras i Arbetsförmedlingens och kommunernas ordinarie verksamhet.

Projektägare: Studieförbundet Vuxenskolan i Värmland

Europeiska socialfonden (Esf)
Programområde 2: Ökade övergångar till arbete

Projekttid: 2016–2019  

Total budget för projektet: ca 25,5 miljoner kronor varav ca 12 miljoner kronor kronor är EU-medel

Medfinansiering från Kristinehamns kommun: Ej fastställt ännu

Kontaktperson: Veronica Andersson

Tel 0550-88313

E-post: veronica.andersson@kristinehamn.se