Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Nu startar unik vårdutbildning för nyanlända

Idag måndag 16 oktober startar ytterligare en Match2job-utbildning i Kristinehamn, denna med syfte att utbilda sjukvårdsbiträden.

Kristinehamns kommun är projektledare för Match2job, ett treårigt projekt som ska ge nyanlända direktkontakt med bristyrken i Värmland. Alla länets kommuner ingår i projektet.

Läs mer: Match2job: Personlig matchning oerhört viktigt

- Det är alltid Arbetsförmedlingens bristprognos som är grundläggande för vilka yrken vi ska utbilda inom, säger projektledare Bernd Jendrny.

En av de yrkesgrupper som ropar efter kompetent personal är vården.

- Personerna har fått söka och vi har sedan haft en noggrann urvalsprocess för att matcha rätt person till utbildningen, säger Lars Tanner, rektor för Yrkesvux och fortsätter:

- Urvalsprocessen syftar till att rätt person skolas in i yrket, det handlar både om motivation och viss språklig kunskapsnivå. Det som är unikt med vår utbildning är att vi kopplar ihop utbildningen med yrkesval, vi kallar det därför yrkes-SFI som är en del av den statliga satsningen att ge nyanlända en utbildning som leder till arbete.

Alla nyheter - Kommun & politik