Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

NAV - för bredbandsfrågor i Värmland

Projektets mål är att öka värmländska, små och medelstora, företagens förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och handel, genom utbyggnad av bredbandsinfrastruktur i lands- och glesbygd.

Ytterst syftar projektet till att få bästa möjliga resultat av utbyggnaden av fiber i Värmland.

Projektägare: Region Värmland

Europeiska regionalfonden (ERUF)
Insatsområde 2. Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik

Projekttid: 2016–2018  

Total budget för projektet: ca 8,2 miljoner kronor varav ca 4,1 miljoner kronor kronor är EU-medel

Kontaktperson: Björn Kjerrulf

Tel: 0550-88036

E-post: bjorn.kjerrulf@kristinehamn.se