Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Nämnder

I Kristinehamns kommun finns sex nämnder. Nämnderna är ansvariga för olika områden, som kommunfullmäktige beslutat om, till exempel kultur eller sociala frågor. Under nämnderna lyder kommunens olika förvaltningar där anställd personal verkställer politikernas beslut och driver de olika verksamheterna.

Samtliga nämndsammanträden i Kristinehamns kommun är öppna för allmänheten.

Utöver kommunens egna nämnder, kan kommunen gå samman med andra kommuner i en gemensam nämnd. Gemensamma nämnder kan ansvara för frågor där det finns vinster med att vara flera. Kristinehamns kommun deltar i flera gemensamma nämnder.

Du hittar mer information om våra nämnder via länkarna i vänstermenyn.