Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll
januari
Sammanträde Tid Veckodag
Kommunstyrelsen 2017-01-10 10:00 tis
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-17 08:30 tis
Kommunstyrelsens personalutskott 13:15 tis
Tekniska nämndens arbetsutskott 2017-01-17 14:00 tis
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 15:00 ons
Tekniska nämnden 2017-01-24 15:00 tis
Miljö- och byggnadsnämnden 15:00 ons
Kommunfullmäktige 26 januari 18:30 tors
februari
Sammanträde Tid Veckodag
Skolnämnden 2017-02-01 08:00 ons
Administrativa nämnden 2017-02-03 09:00 fre
Kulturnämndens arbetsutskott 2017-02-06 15:00 mån
Kommunstyrelsen 2017-02-07 10:00 tis
Tekniska nämndens arbetsutskott 2017-02-07 14:00 tis
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-14 08:30 tis
Kommunstyrelsens personalutskott 13:15 tis
Socialnämnd 15 februari 13:00 ons
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 15:00 ons
Tekniska nämnden 2017-02-16 15:00 tors
Kulturnämnden 2017-02-20 15:00 mån
Skolnämndens arbetsutskott 2017-02-22 08:00 ons
Miljö- och byggnadsnämnden 14:00 tors
Kommunfullmäktige 23 februari 18:30 tors
mars
Sammanträde Tid Veckodag
Kulturnämndens arbetsutskott 2017-03-06 15:00 mån
Kommunstyrelsen 2017-03-07 10:00 tis
Tekniska nämndens arbetsutskott 2017-03-07 14:00 tis
Skolnämnden 2017-03-08 09:00 ons
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-14 08:30 tis
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 15:00 ons
Kommunstyrelsens personalutskott 13:15 fre
Kulturnämnden 2017-03-20 15:00 mån
Tekniska nämnden 2017-03-21 15:00 tis
Socialnämnd 22 mars 13:00 ons
Miljö- och byggnadsnämnden 15:00 ons
Skolnämndens arbetsutskott 2017-03-29 08:00 ons
Kommunfullmäktige 30 mars 18:30 tors
april
Sammanträde Tid Veckodag
Kulturnämndens arbetsutskott 2017-04-03 15:00 mån
Tekniska nämndens arbetsutskott 2017-04-04 14:00 tis
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 09:00 fre
Kommunstyrelsen 2017-04-11 10:00 tis
Skolnämnden 2017-04-12 09:00 ons
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-18 08:30 tis
Kommunstyrelsens personalutskott 13:15 tis
Kulturnämnden 2017-04-18 15:00 tis
Tekniska nämnden 2017-04-18 15:00 tis
Miljö- och byggnadsnämnden 15:00 ons
Administrativa nämnden 2017-04-25 13:30 tis
Socialnämnd 26 april 13:00 ons
Kommunstyrelse - extra sammanträde 17:30 tors
Kommunfullmäktige 27 april 18:30 tors
maj
Sammanträde Tid Veckodag
Tekniska nämndens arbetsutskott 2017-05-02 14:00 tis
Kulturnämndens arbetsutskott 2017-05-02 15:00 tis
Kommunstyrelsen 2017-05-09 13:30 tis
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 14:00 ons
Kulturnämnden 2017-05-15 15:00 mån
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-16 08:30 tis
Kommunstyrelsens personalutskott 13:15 tis
Tekniska nämnden 2017-05-16 15:00 tis
Miljö- och byggnadsnämnden 15:00 ons
Kommunfullmäktige 23 maj 18:30 tis
Skolnämnden 2017-05-24 08:00 ons
Kommunstyrelsen 2017-05-30 10:00 tis
Tekniska nämndens arbetsutskott 2017-05-30 14:00 tis
Kulturnämndens arbetsutskott 2017-05-30 15:00 tis
Socialnämnd 31 maj 13:00 ons
juni
Sammanträde Tid Veckodag
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 14:00 ons
Kulturnämnden 2017-06-12 15:00 mån
Kommunstyrelsen - extra sammanträde 13 juni 08:30 tis
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-13 08:30 tis
Tekniska nämnden 2017-06-13 10:00 tis
Kommunstyrelsens personalutskott 13:15 tis
Miljö- och byggnadsnämnden 15:00 ons
Kommunfullmäktige 20 juni 16:00 tis
Socialnämnd 28 juni 13:00 ons
augusti
Sammanträde Tid Veckodag
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 15:00 ons
Tekniska nämndens arbetsutskott 2017-08-22 14:30 tis
Miljö- och byggnadsnämnden 15:00 ons
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-29 08:30 tis
Kommunstyrelsens personalutskott 13:15 tis
Tekniska nämnden 2017-08-29 15:00 tis
Skolnämndens arbetsutskott 2017-08-30 08:00 ons
september
Sammanträde Tid Veckodag
Kulturnämndens arbetsutskott 2017-09-04 15:00 mån
Skolnämnden 2017-09-06 08:00 ons
Socialnämnd 6 september 13:00 ons
Kommunstyrelsen 2017-09-12 10:00 tis
Tekniska nämndens arbetsutskott 2017-09-12 14:00 tis
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 15:00 ons
Valnämnden 2017-09-13 15:00 ons
Administrativa nämnden 2017-09-15 09:00 fre
Kulturnämnden 2017-09-18 15:00 mån
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-19 08:30 tis
Miljö- och byggnadsnämnden 13:00 tis
Kommunstyrelsens personalutskott 13:15 tis
Tekniska nämnden 2017-09-26 15:00 tis
Kommunfullmäktige 28 september 18:30 tors
oktober
Sammanträde Tid Veckodag
Kulturnämndens arbetsutskott 2017-10-02 15:00 mån
Skolnämndens arbetsutskott 2017-10-04 08:00 ons
Kommunstyrelsen 2017-10-10 10:00 tis
Kommunstyrelsens personalutskott 13:15 tis
Tekniska nämndens arbetsutskott 2017-10-10 14:00 tis
Socialnämnd 11 oktober 13:00 ons
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 15:00 ons
Miljö- och byggnadsnämnden 15:00 mån
Kulturnämnden 2017-10-16 15:00 mån
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-17 08:30 tis
Skolnämnden torsdag 19 oktober kl 08:00 08:00 tors
Tekniska nämnden 2017-10-26 14:00 tors
Kommunfullmäktige 26 oktober 18:30 tors
Kulturnämndens arbetsutskott 2017-10-30 15:00 mån
november
Sammanträde Tid Veckodag
Kommunstyrelsen 2017-11-07 10:00 tis
Tekniska nämndens arbetsutskott 2017-11-07 14:00 tis
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 15:00 ons
Kulturnämnden 2017-11-13 15:00 mån
Miljö- och byggnadsnämnden 14:00 tis
Socialnämnd 15 november 13:00 ons
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-21 08:30 tis
Kommunstyrelsens personalutskott 13:15 tis
Skolnämndens arbetsutskott 2017-11-22 kl 08.00 08:00 ons
Administrativa nämnden 2017-11-22 13:30 ons
Tekniska nämnden 2017-11-24 09:00 fre
Kulturnämndens arbetsutskott 2017-11-27 15:00 mån
Kulturnämnden 2017-11-27 16:00 mån
Kommunfullmäktige 30 november 18:30 tors
december
Sammanträde Tid Veckodag
Kommunstyrelsen 2017-12-05 10:00 tis
Tekniska nämndens arbtesutskott 2017-12-05 14:00 tis
Skolnämnden 2017-12-06, 08:00 08:00 ons
Miljö- och byggnadsnämndens 15:00 ons
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-12 08:30 tis
Kommunstyrelsens personalutskott 13:15 tis
Tekniska nämnden 2017-12-12 15:00 tis
Kulturnämnden 2017-12-12 15:00 tis
Miljö- och byggnadsnämnden 15:00 ons
Kommunfullmäktige 19 december 17:00 tis
Socialnämnd 20 december 13:00 ons