Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll
januari
Sammanträde Tid Veckodag
Kommunstyrelsen 9 januari 10:00 tis
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 14:00 ons
Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 januari 08:30 tis
Tekniska nämndens arbetsutskott 2018-01-16 14:00 tis
Miljö- och byggnadsnämnden 14:00 ons
Valnämnden 18 januari 15:00 tors
Kommunstyrelsens personalutskott 13:15 fre
Tekniska nämnden 2018-01-23 14:00 tis
Skolnämndens arbetsutskott 24 januari 08:30 ons
Kommunfullmäktige 25 januari 18:30 tors
februari
Sammanträde Tid Veckodag
Kulturnämndens arbetsutskott 2018-02-05 15:00 mån
Tekniska nämndens arbetsutskott 2018-02-06 14:00 tis
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 14:00 ons
Kommunstyrelsens personalutskott 13:15 tis
Skolnämnden 14 februari 08:30 ons
Socialnämnden 14 februari 13:00 ons
Administrativa nämnden 2018-02-14 13:30 ons
Miljö- och byggnadsnämnden 14:00 ons
Kulturnämnden 2018-02-19 15:00 mån
Tekniska nämnden 2018-02-20 14:00 tis
mars
Sammanträde Tid Veckodag
Kulturnämndens arbetsutskott 2018-03-05 15:00 mån
Tekniska nämndens arbetsutskott 2018-03-06 14:00 tis
Skolnämndens arbetsutskott 7 mars 08:30 ons
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 14:00 ons
Kommunstyrelsens personalutskott 13:15 tis
Miljö- och byggnadsnämnden 14:00 ons
Kulturnämnden 2018-03-19 15:00 mån
Tekniska nämnden 2018-03-20 14:00 tis
Skolnämnden 21 mars 2018 08:30 ons
Socialnämnden 21 mars 13:00 ons
april
Sammanträde Tid Veckodag
Tekniska nämndens arbetsutskott 2018-04-03 14:00 tis
Kulturnämndens arbetsutskott 2018-04-03 15:00 tis
Kommunstyrelsens personalutskott 13:15 tis
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 14:00 ons
Kulturnämnden 2018-04-16 15:00 mån
Tekniska nämnden 2018-04-17 14:00 tis
Socialnämnden 18 april 13:00 ons
Miljö- och byggnadsnämnden 14:00 ons
maj
Sammanträde Tid Veckodag
Tekniska nämndens arbetsutskott 2018-05-02 14:00 ons
Kulturnämndens arbetsutskott 2018-05-02 15:00 ons
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 14:00 ons
Kulturnämnden 2018-05-14 15:00 mån
Tekniska nämnden 2018-05-15 14:00 tis
Skolnämnden 16 maj 08:30 ons
Socialnämnden 16 maj 13:00 ons
Miljö- och byggnadsnämnden 14:00 ons
Kulturnämndens arbetsutskott 2018-05-28 15:00 mån
Tekniska nämndens arbetsutskott 2018-05-29 14:00 tis
juni
Sammanträde Tid Veckodag
Skolnämnden 7 juni 08:30 tors
Kulturnämnden 2018-06-11 15:00 mån
Tekniska nämnden 2018-06-12 14:00 tis
Miljö- och byggnadsnämnden 14:00 ons
Socialnämnd 20 juni 13:00 ons
augusti
Sammanträde Tid Veckodag
Socialnämnd 22 augusti 13:00 ons
Miljö- och byggnadsnämnden 14:00 ons
september
Sammanträde Tid Veckodag
Kulturnämndens arbetsutskott 2018-09-03 15:00 mån
Miljö- och byggnadsnämnden 13:00 mån
Kulturnämnden 2018-09-17 15:00 mån
Socialnämnden 26 september 13:00 ons
oktober
Sammanträde Tid Veckodag
Kulturnämndens arbetsutskott 2018-10-01 15:00 mån
Kulturnämnden 2018-10-15 15:00 mån
Miljö- och byggnadsnämnden 14:00 ons
Kulturnämndens arbetsutskott 2018-10-29 15:00 mån
Socialnämnd 31 oktober 13:00 ons
november
Sammanträde Tid Veckodag
Kulturnämnden 2018-11-12 15:00 mån
Kulturnämndens arbetsutskott 2018-11-26 15:00 mån
Kulturnämnden 2018-11-26 16:00 mån
december
Sammanträde Tid Veckodag
Socialnämnd 5 december 13:00 ons
Kulturnämnden 2018-12-11 (Hela dagen) tis