Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Millenniemålen

FN:s millenniemål är åtta mätbara mål som handlar om att förbättra livet för världens fattiga. Det innebär att fler människor ska kunna göra det som är självklart för oss i Sverige; att äta sig mätta, få gå i skolan och ha tillgång till rent vatten.

Detta är de åtta målen: 
Mål 1: Halvera jordens fattigdom och hunger
Mål 2: Se till att alla barn får gå i grundskola
Mål 3: Öka jämställdheten mellan kvinnor och män
Mål 4: Minska barnadödligheten
Mål 5: Förbättra mödrahälsan
Mål 6: Stoppa spridningen av hiv och aids
Mål 7: Säkra en hållbar utveckling 
Mål 8: Öka samarbetet kring bistånd och handel

Genom målen ska världens alla länder tillsammans halvera världens fattigdom och öka levnadsstandarden fram till 2015. Läs mer om respektive mål i länkarna här till vänster.