Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde är bland annat bygglovsärenden, miljö- och hälsoskyddsfrågor samt livsmedelskontroll. Nämnden är också ansvarig för kommunens kart-, mät- och GIS verksamhet.

Miljö- och byggnadsnämnden 2015/2018

 

Ledamöter
Lars Johansson (S) ordf.
Gert Cordes (C) vice ordf.
Ann-Charlotte Halvarsson (S)
Bo Bengtsson (S)
Lars Östh (V)
Marianne Bodin (MP)
Lars Gustafson (M)
Björn Nyström (M)
Esko Stake (L)

Ersättare
Svante Persson (S)
Thomas Andersson (S)
Christoffer Loiske Persson (V)
Tommie Bodin (MP)
Robin Kalborg (M)
Lars Pehrsson (C)
Lars Karlsson (KD)


Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Förvaltningen arbetar med handläggning och tillsyn inom bland annat plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagstiftningen på uppdrag av miljö- och byggnadsnämnden. Ärenden initieras genom ansökningar och anmälningar för att få till exempel bygga hus eller anlägga avlopp, men det utförs även planerad tillsyn på till exempel miljöfarliga verksamheter som bedrivs inom kommunen. Även olika typer av klagomålsärenden hanteras av förvaltningen. I förvaltningen ingår även kart, mät- och GIS-enheten som arbetar med geografiska informationssystem, framställer grundkartor, utför adressättning och visning och återutstakning av fastighetsgränser.

Klicka här för att läsa mer om miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.