Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Medborgarundersökning

Det är gott att leva i Kristinehamn, enligt kristinehamnarna själva. Detta enligt Statistiska Centralbyråns medborgarundersökningar 2010, 2012 och 2014.

SCB:s medborgarundersökning består av tre olika delar som handlar om kommunen som en plats att leva och bo på, kommunens olika verksamheter och medborgarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter.

Den senaste undersökningen genomfördes hösten 2014, då 1000 invånare mellan 18 och 84 år fick enkäten. Av dessa svarade 50 procent.

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Medborgar-Index (NMI) för hur medborgarna bedömer kommunen som en plats att bo och leva på blev 60, jämfört med genomsnittet 61 för samtliga 129 kommuner som var med i undersökningen 2014.

När det gäller hur medborgarna bedömer kommunens verksamheter (t ex skola och äldreomsorg) blev NMI för Kristinehamn 57, jämfört med snittet på 55. Invånarna i Kristinehamn är mest nöjda med vatten och avlopp, räddningstjänst, kultur samt renhållning och sophämtning.

För att få ännu nöjdare medborgare, skulle kommunen enligt SCB behöva arbeta med trygghet, fritidsmöjligheter och bostäder, samt förbättringar inom skolan, äldreomsorgen och området gator och vägar.

Medborgarundersökning 2014

Ladda ner SCB:s medborgarundersökning 2014

Ladda ner rapportbilagan till SCB:s medborgarundersökning 2014