Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Matregion Värmland (MRV)

Målsättningen är att öka lönsamheten och innovationsgraden i livsmedelsbranschen i Värmland genom affärsutveckling hos företagen. Genom det kommer projektet att bidra till att öka regionens attraktionskraft och jobbskapande. Med ett tydligt mål och resultatfokus ska projektet aktivt bidra till Europa 2020s mål om smart, hållbar och inkluderande tillväxt och på så sätt nå nya marknader.

Nordic Innovation Food Arena (Nifa) ska som plattform skapa bättre samverkan mellan olika intressenter i Värmland samt nationellt vilket ger bättre profilering av Värmland som en kulinarisk region i Sverige. Genom omvärldsbevakning och kunskapshöjande aktiviteter ökar konkurrenskraften och utvecklingen hos företagen i branschen som möjliggör ökad lönsamhet, hållbar utveckling och fler innovationer.

Målgruppen är små och medelstora företag som tillverkar, förädlar eller på annat sätt arbetar med livsmedel i Värmland. Främst vänder sig projektet till företag som har viljan och potentialen att växa.

Projektägare: Nordic Innovation Food Arena (Nifa)

Europeiska regionsfonden (ERUF)
Insatsområde 3: Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft

Projekttid. 2015–2018

Total budget för projekt är ca 7,3 miljoner kronor varav ca 3,6 miljoner kronor är EU-medel

Medfinansiering från Kristinehamns kommun: 120 000 kronor

Kontaktperson: Madelen Richardsson

Tel: 0550-85866

E-post: madelen.richardsson@naringslivssamverkan.se