Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Administrativa nämnden

Den första september 2012 bildades den gemensamma administrativa nämnden. I nämnden ingår Filipstad, Karlskoga, Kristinehamn och Storfors. Nämnden är placerad i Kristinehamn och dess nuvarande verksamhet är löneadministration.

Lönecentrum östra Värmland ska administrera löner för de kommuner som ingår den gemensamma nämnden samt för deras kommunala bolag och Bergslagens räddningstjänst (BRT). I Löneadministration ingår lönehandläggning, support inom verksamhetsområdet, statistik, utdata och systemförvaltning av lönesystemet (fn Personec P). Förutom löner utbetalas ersättningar till kontaktfamiljer och arvoden till förtroendevalda.

Ordförande
Anne-Marie Walloch (V), Kristinehamn
Hans Jildesten (S), Vice ordförande, Storfors

Ledamöter

Filipstads kommun
Ordinarie ledamot: Per Gruvberger (S)
Ersättare: Christer Olsson (M)

Karlskoga kommun
Ordinarie ledamot: Sven-Olov Axelsson (S)
Ersättare: Maria Nyberg (V)

Kristinehamns kommun
Ordinarie ledamot: Anne-Marie Wallouch (V)
Ersättare: Torsten Bergstedt (M)

Storfors kommun
Ordinarie ledamot: Hans Jildesten (S)
Ersättare: Christina Skogström (S)