Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Landsbygd & tätorter

Landsbygdskarta Ölme Bergsjö Björneborg Bäckhammar Visnum & Visnums-Kil Nybble Rudskoga

 

Idylliska mindre samhällen, en spännande och varierad landsbygd med bra service och en tätort med intressant utveckling – olika sätt att leva, olika möjligheter att finna hög livskvalitet. Allt detta finns i Kristinehamns kommun!

Kristinehamns kommun består av församlingarna Kristinehamn, Rudskoga, Visnum, Visnums-Kil och Ölme. Kristinehamn är den största tätorten i kommunen med ca 19 000 invånare.

Norr och väster om Kristinehamns tätort

Ca en mil nordväst om tätorten Kristinehamn ligger Ölme, ett samhälle med levande landsbygd och totalt ca 1300 invånare i församlingen, varav ca 200 i tätorten.

Ca 15 kilometer norr om Kristinehamns tätort finns Bergsjö.

Söder om Kristinehamns tätort

Utmed Vänerns strand i kommunens södra delar ligger församlingarna Visnum och Visnums Kil, som sträcker sig från Medhamn och Kilsviken i söder till Brattsand i norr. Området mellan Brattsand och ungefär Revsand är Visnum. Därefter tar Varnum vid. Varnum är landsbygden nordost, öster och strax söder om Kristinehamn, men sträcker sig även väster ut mot Vänern och omfattar en del av öarna. Varnum var tidigare Kristinehamns stads landsbygd, detta innan Visnum, Visnums-Kil, Rudskoga och Ölme införlivades i Krisinehamns kommun.

De samhällen som finns söder om Kristinehamn är Björneborg (1100 invånare), Bäckhammar (300 invånare), Nybble (145 invånare) och Rudskogabygden med ca 700 invånare.

I flera av bygderna finns aktiva bygdeföreningar och bygdegårdar, där det sjuder av aktivitet.