Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Kvalitet & utmärkelser

Att göra utvärderingar och kvalitetsjämförelser är ett steg i kommunens arbete med att utveckla och förbättra verksamheter och service. På denna sida finns länkar till ett urval av de större och mer övergripande kvalitetsundersökningar som gjorts inom Kristinehamns kommun, samt jämförelser som gjorts med andra kommuner.

Här finns även information om utmärkelser kommunen har, bland annat Millenniekommun.

Medborgarundersökning

Varje vår och höst erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i SCB:s Medborgarundersökning.

Millenniekommun

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, driver på uppdrag av Sida ett projekt kring Millenniemålen och har valt ut bland annat Kristinehamn, till Millenniekommun. Denna utnämning skedde sommaren 2011.

Insikt – En servicemätning av kommunens myndighetsutövande

SKL, Sveriges kommuner och landsting, gör vartannat år en kvalitetsmätning av den kommunala servicen och myndighetsutövningen i en stor del av Sveriges kommuner. Fem myndighetsområden har undersökts – brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd.

Kommunens kvalitet i korthet

SKL, Sveriges kommuner och landsting, gör årligen undersökningar av kommuners kvalitet ur fem perspektiv: tillgänglighet, trygghet, information och delaktighet, effektivitet och kommunen som samhällsutvecklare. Kristinehamns kommun var med första gången 2010.

Kristinehamn Fairtrade City diplomerad

Den 12 maj 2012 blev Kristinehamns kommun en diplomerad Fairtrade City. Fairtrade City är en diplomering, från Fairtrade Sverige, till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion.