Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Kulturförvaltning

Kulturnämnden ska:

-Stimulera och stödja organisationer, föreningar och andra aktörer att bedriva verksamhet inom kulturområdet.
- Prioritera satsningar riktade till barn och ungdomar.
- Värna det lokala kulturarvet.
- Aktivt samverka med andra nämnder, näringsliv och besöksnäring för att utveckla kulturen.
- Skapa förutsättningar för ökade besökstal i samtliga verksamheter.

Kulturförvaltningen

Kulturförvaltningen består av fyra avdelningar: Kristinehamns bibliotek, Kristinehamns konstmuseum,
Kristinehamns bildarkiv och allmänkulturen.

Kristinehamns bibliotek

Kristinehamns bibliotek erbjuder ett brett utbud av litteratur och media för att kunna tillgodose besökarnas behov av information, kunskap och läsupplevelser. Bokbussen är en mobil biblioteksfilial som servar kommunens ytterområden. På biblioteket finns internetdatorer som gratis kan användas för att exempelvis chatta, maila, spela spel, göra bankärenden och söka fakta. I släktforskningsrummet finns tillgång till flera digitala resurser och en stor mängd tryckt material. På biblioteket arrangeras författarkvällar, barnteatrar, föreläsningar och utställningar.

Kristinehamns konstmuseum

Kristinehamns konstmuseum är ett museum för modern och samtida konst. På konstmuseet visas tillfälliga utställningar och här har bland andra Jan Lööf, Alvar Aalto och Lena Cronqvist ställt ut. Museet är en mötesplats för alla och ambitionen är att väcka intresse för konst och stimulera till egna reflektioner.

Kristinehamns bildarkiv

Kristinehamns bildarkiv innehåller cirka 500 000 motiv från Kristinehamn med omnejd. Här kan du studera fotografier från 1800-talet fram till idag. Arkivet växer kontinuerligt genom nyförvärv av äldre fotografier och den samtidsdokumentation i bild som bildarkivet själva utför. I samlingarna finns det också tidningsklipp, kvarterskompendier, personregister och äldre kartmaterial. Bildarkivet ordnar utställningar med olika teman med foton från arkivet.

Allmänkulturen

Kistinehamns kommun har ett rikt kulturliv med många aktiva föreningar och kulturutövare. En av allmänkulturens uppgifter är att stödja de olika föreningarna och kulturutövarna på olika sätt, bland annat med olika kulturbidrag. Allmänkulturen ordnar också egna kulturarrangemang som tillexempel Kulturkalaset och barnteatrar. Allmänkulturen ansvarar för kommunens konstsamling.