Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Kristinehamn - en Millenniekommun

Den 16 juni 2011 diplomerades Kristinehamns kommun till Millenniekommun, ett projekt där syftet är att öka kunskapen om och engagemanget för FN:s åtta millenniemål. Genom målen ska världens alla länder tillsammans halvera världens fattigdom och öka levnadsstandarden fram till 2015.

Vilja, insikt och sammanhang är de tre viktigaste argumenten för att bli Millenniekommun. Som Millenniekommun skapar vi ett sammanhang där mycket som redan görs får en gemensam inriktning. Global utveckling börjar lokalt! Kristinehamn har valt att fokusera på millenniemål 7 och 8.

Läs mer om Millenniemålen och vad vi i Kristinehamns kommun gör länkarna till vänster.