Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Krisinformation

Vattenförsörjning vid låga grundvattennivåer

För er med enskilda brunnar finns ett tappställe på Garnisonsvägen 12 på Vasallen. Vi jobbar på att hitta fler tappställen. Vänligen håll utkik på denna sida för mer information.

X:6576277,7 Y:182500,7 SWEREF 99 1330

Mer information om vattenbrist hittar du på Jordbruksverkets hemsida.

Kanaler för krisinformation

Om en svår olycka, en naturkatastrof, ett giftutsläpp eller något annat allvarligt inträffar i Kristinehamn så kommer kommunens webbplats att användas för att informera om vad som hänt, ge lägesbeskrivningar, råd till allmänheten med mera.

Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA)

För att så snabbt som möjligt kunna få ut information och varningar till allmänheten i allvarliga situationer finns möjlighet för i första hand räddningsledaren att begära sändning av "Viktigt Meddelande till Allmänheten" (VMA).

Det finns två typer av VMA:

  • Varningsmeddelande, som ska sändas omedelbart vid risk för skada på liv, egendom eller miljö. 

  • Informationsmeddelande, som används för att förebygga och begränsa skador på människor egendom eller miljö. Informationsmeddelande behöver inte sändas omedelbart. 

Ett VMA kan föregås av tyfonsignalen "Viktigt Meddelande" som ljuder i 7 sekunder med 14 sekunders paus och upprepas under minst 2 minuter.

När du hör signalen ska du

    1. Söka skydd inomhus.

    2. Stänga dörrar, fönster och ventiler.

    3. Lyssna på radion för information, främst P4 – lokalradion. 

 

När faran är över startas signalen "Faran Över" - en ca 30 sekunder lång signal. "Viktigt Meddelande" och "Faran Över" provas klockan 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.