Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Krisberedskap & säkerhet

Det är viktigt att du som bor eller arbetar i Kristinehamns kommun känner dig trygg och säker. Krisberedskap och säkerhetsarbetet kan beskrivas inom följande områden:

  • Brottsförebyggande arbete

  • Skydd mot olyckor

  • Krishantering

Det finns mycket du kan göra själv för att vara förberedd för en kris. MSB talar om 72-timmarssamhället som går ut på:

  • Alla ska vara så pass förberedda att vi klarar tre dygn, det vill säga 72 timmar, utan stöd från myndigheter i händelse av en kris. Vi förväntas ha förråd av vatten och förnödenheter likväl som förmåga att ordna värme och informationsinhämtning.

Läs mer och få inspiration här:

72-timmarsamhället