Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Kontaktpolitiker

Skolnämndens ledamöter och ersättare är kontaktpolitiker enligt följande:

Förskolan och familjedaghem
Bo Ohlson (L)
Brita Ahlenius (MP)
Jane Larsson (C)
Lars Östh (V)
Johannes Fransson (S)

Förskoleklass, grundskola, fritidshem
Mats Leufvén (M)
Göran Larsson (C)
Ulf Granhagen (S)
Erik Pollack (KD)
Inga-Lill Röhr (S)
Sandra Böhm (MP)

Gymnasium och vuxenutbildning
Stellan Jansson (M)
Samuel Carlén (S)
Therese Larsson (V)
Ulf Granhagen (S)

Musikskolan, öppna förskolan, fritidsgårdar
Bisera Bucuk (S)
Eric Hesselius (L)