Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges ledamöter

I kommunfullmäktige i Kristinehamn sitter 41 ledamöter.

Socialdemokraterna bildar tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet majoritet med 21 ledamöter.

Ordförande för kommunfullmäktige är Ingrid-Märta Grönlie (S), 1:e vice ordförande är Åke Thörnesjö (M) och 2:e vice ordförande är Lars Andersson (S).

Socialdemokraterna
Bjarne Olsson
Ingalill Röhr
Lars Nilsson
Helen Einarsson
Ulf Granhagen
Bisera Bucuk
Krister Nyström
Jenny Lindberg
Thomas Andersson
Ingrid-Märta Grönlie
Lars Johansson
Anitha M Johansson
Samuel Carlén
Camilla Andreasson
Lars Andersson
Bo Andersson
Vänsterpartiet
Anne-Marie Wallouch
Magnus Wallengren
Björn Johansson

Miljöpartiet de gröna
Louise Hamilton
Christina Larsson
Moderata samlingspartiet 
Marie Oudin
Mats Hahne
Monica Marker
Åke Thörnesjö
Lars Gustafson
Sonja Höglund
Björn Nyström

Centerpartiet
Jane Larsson
Adam Slottner
Monica Gustavsson
Anders Ölmhult
Marianne Cordes
Liberalerna
Eva Julin Dombrowe
Eric Hesselius
Ewa Wiklander
Ulf Torehammar
Kristdemokraterna 
Ove Bengtsson
Sverigedemokraterna
Paul Brännlund
Alf Gunnarsson
Gunilla Persson


 

 

Kommunfullmäktige är det högst beslutande organet på kommunal nivå. Ledamöterna i fullmäktige väljs direkt av medborgarna vart fjärde år i allmänna val.

Fullmäktige fattar beslut av principiell betydelse och av större vikt, exempelvis mål och riktlinjer för kommunens verksamheter, Kristinehamns kommuns budget, skattesats och andra viktiga ekonomiska frågor.